Highland Gov

The Highland Council Latest news
  1. Chuir sgoilearan bho sgoiltean Foghlam tron Ghàidhlig (FtG) ann an sgìre Chomhairle na Gàidhealtachd fàilte air a’ chothrom pàirt a ghabhail ann an Seachdain Dhùn Èideann.
  2. The City of Inverness Highland Games is back for 2022 and celebrating its 200th anniversary.
  3. The Council would urge anyone with information to contact Police Scotland on 101.
  4. Bha sgoilearan FtG Chomhairle na Gàidhealtachd air an dòigh glan fàilte a chur air ‘Cuach na Cloinne’ dhan sgìre a-rithist, às dèidh còrr is dà bhliadhna às aonais na farpais.
  5. Temporary road closure will affect C1205 Aonach Mor, Fort William Thursday 19 May to Sunday 22 May 2022.
North Coast 500 Food Stops

North Coast 500 Food Stops

­

North Coast 500 Car Hire

­
north coast 500 garage services

North Coast 500 Garages

­